The legend of Sleepy Hollow

O pasado mércores 27 de abril o alumnado de 3º, 4º, 1º e 2º de Bacharelato acudiron a unha obra de teatro en inglés levada a cabo pola compañía Clever Pants. Nesta representación do clásico de terror Sleepy Hollow, o alumnado estivo presente durante todo o tempo, interactuando cos actores.

Ao rematar a obra,  fixémoslle una entrevista aos actores que amosaremos agora en inglés e traducida ao galego.

Interviewers: To start, what are your names?

Actors: We’re Katie, Jack and Luke.

Interviewers: I think you are not from Spain because of your accents so, where are you from?

Luke: I’m from Northampton, in North England.

Jack: I’m from South England.

Katie: I’m from a little further, I’m from Sydney, in Australia.

Interviewers: And at the moment, where do you usually live?

Luke: (he moves his hands in the air) We live everywhere, at the moment we spend the biggest part of the time in Barcelona in the headquarter of the company.

Interviewers: Talking about the company, how long have you worked in it?

Katie: We’ve worked in it since January.

Interviewers: And, you three meet in January to or before?

Jack: Not really, we have met in Septetember, when we start to rehearse the play.

Interviewers: What do you like the most of being actors?

Luke: Interact with the public is the thing that I love the most.

Jack: I like the fact that it changes all time and you can be everyone you want.

Interviewers: So, we don’t have more questions for you. Thanks for answering us.

Entrevistadoras: Para comezar, cal é o voso nome?

Actores: Somos Katie, Jack e Luke.

Entrevistadoras: Pensamos qude non sodes de España polo voso acento, así que, de onde sodes?

Luke: Eu son de Northampton, no norte de Inglaterra.

Jack: Eu son do sur de Inglaterra.

Katie: Eu son dun pouco máis lonxe, son de Sydney, Australia.

Entrevistadoras: E agora, onde vivides normalmente?

Luke: (Move as mans no aire) Vivimos en todos lados, ahora mesmo pasamos a maior parte do tempo en Barcelona, na sede da compañía.

Entrevistadoras: Falando da compañía, canto tempo levades nisto?

Katie: Estamos traballando dende xaneiro.

Entrevistadoras: E vó-los tres, coñecéstevos en xaneiro?

Jack: A verdade é que non, coñecémonos en setembro, cando empezamos a ensaiar a obra.

Entrevistadoras: Que é o que máis vos gusta de ser actores?

Luke: O que máis me gusta é interactuar co público.

Jack: A min gústame o feito de que todo é un cambio continuo, podes ser quen ti queiras.

Entrevistadoras: Non temos máis preguntas para vós. Grazas por respondernos.

Texto: Antía Gago e Vanja Veiga /Fotos: Julia Villasur

Artigos recomendados

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará