Bases dos XVI Premios Carlos Casares

1. PARTICIPACIÓN

Poderán participar todas as alumnas e alumnos do centro. Os traballos presentados deben ser orixinais e inéditos e a lingua utilizada debe ser a galega.

2. MODALIDADES

A) Colaboración literaria. Prosa: relatos, peciñas teatrais. Verso: poemas. Artigos: de fondo, de opinión, comentarios de noticias…

B) Traballos monográficos de investigación: científicos, tecnolóxicos…

C) Colaboración gráfica. Ilustración: debuxos, cómic, caricatura…

D) Fotografía e Curtametraxes

3. PRESENTACIÓN

Os traballos deberán ser presentados en sobre grande, sen sinatura, e no exterior figurará un pseudónimo ou lema así como a modalidade á cal se presentan. Dentro do sobre grande irá tamén un sobre pequeno pechado, que conteña no seu interior os datos da autora ou autor (nome completo e curso); no seu exterior figurará o mesmo pseudónimo ou lema que no sobre grande. Non se admiten traballos de texto manuscritos, deberán ser presentados impresos en formato dixital e acompañados dos disquetes/CD correspondentes e que conteñan tamén pseudónimo ou lema. Os traballos entregaranse na Secretaría Administrativa do centro. As curtametraxes non deberán ter unha duración superior aos 10 minutos.

4. PRAZO DE ENTREGA

Rematará o xoves 30 de abril de 2015.

5.- PREMIOS

Concederase un primeiro premio de 50e un accésit de 25 por cada modalidade. Son en total 300€ en premios.

6.- XURADOS

Estarán compostos por tres profesores, dúas alumnas e dous alumnos do centro.

7. FALLO DO XURADO E ENTREGA DE PREMIOS

O fallo darase a coñecer no mes de maio xunto coa entrega de premios. Ambos os dous terán lugar o mesmo día da presentación do número 25 da nosa revista, onde xa sairán publicados os traballos galardoados deste concurso. A data farase pública con antelación. Se o xurado considerase que os traballos presentados en calquera das modalidades non alcanzan a calidade suficiente, os premios poderán ser declarados desertos.

Artigos recomendados

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará