Relación de traballos premiados.

MODALIDADE A: Colaboración literaria.

1º Premio: Rian: Naír Alonso (1º BACH F)

Accesít: Miña rula: Aixa Montero (1º ESO C)

MODALIDADE B: Declarada deserta.

MODALIDADE C: Colaboración gráfica.

Premios ex aequo:

-Laura Miguez Ocampo (4º ESO C) ”Edgar Allan Poe”

-Carlos Cabreira Sanchez  (2º BACH) “A antesala”

-Nuria González Fontán (4º ESO B) “David Bowie”

MODALIDADE D: Declarada deserta.

TEXTO: Carla Rodríguez