O Pergamiño Vindel chega a Vigo.

  En 1914 Pedro Vindel descubriu un pergamiño escrito con sete cantigas. Este documento foi escritro por Martin Códax a finais do século XIII, nel apréciase sete cantigas con notación musical en seis delas.

Este 26 de setembro o pergamiño foi trasladado dende a Morgan Library en Nova York ata o museo de Vigo. Durante esta semana algúns alumnos do Carlos Casares visitarán o museo para aprender dun pilar da literatura galega.

1200px-Martim_Codax_Cantigas_de_Amigo