Novo recuncho no centro

Estreamos un novo recuncho de exposicións, á beira de xefatura de estudos poderedes atopar curiosidades, traballos e noticias en francés. Le coin du Français, achegarvos!