NA PROCURA DO MEU PERFIL

QUÉROTE +                         Na busca do meu perfil

O alumnado de 3º ESO traballa na aula en francés con Mecano: Une femme avec une femme

pastedGraphic.png

https://www.youtube.com/watch?v=2xlcDLHY7k0